نابرابری در آموزش

نابرابری جنسیتی در کتاب فارسی بخوانیم اول دبستان

در کتاب فارسی بخوانیم کلاس اول ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ایران برابری جنسیتی و قومی رعایت نشده است. بحث نابرابری جنسیتی در آموزش و پرورش و کتب درسی بسیار جدی و گسترده است. به عنوان مثال در این مقاله بحث نابرابری جنسیتی در کلیه کتب درسی مقطع ابتدایی مورد بررسی قرار گرفته شده است. اطلاعت بیشتر دربارهنابرابری جنسیتی در کتاب فارسی بخوانیم اول دبستان[…]

چند زبانی

مشکلات کتاب فارسی اول ابتدایی از بعد زبان آموزی در مناطق دو زبانه

کتاب درسی فارسی اول دبستان ایران برای آموزش در مناطق دو زبانه چندان مناسب نمی‌باشد.  این مقاله از این جهت مورد توجه ما قرار گرفت که فرزندان فارسی زبانان مقیم خارج هنگام یادگیری خواندن و نوشتن فارسی مشکلاتی تقریبا مشابه اما با شدت بیشتری نسبت به مناطق دوزبانه ایران را تجربه می کنند. در نتیجه اطلاعت بیشتر دربارهمشکلات کتاب فارسی اول ابتدایی از بعد زبان آموزی در مناطق دو زبانه[…]

تحلیل محتوای مؤلفه‌های درون فردی هوش هیجانی در کتاب درسی فارسی بخوانیم اول ابتدایی

در کتاب درسی فارسی بخوانیم کلاس اول به مولفه های درون فردی هوش هیجانی توجه زیادی نشده است. در این پژوهش تحلیل محتوای مؤلفه های درون فردی هوش هیجانی در کتب بخوانیم دوره تحصیلی ابتدایی با تاکید بر دیدگاه بار- اُن (خودآگاهی هیجانی، جرأتمندی، خودتنظیمی، خودشکوفایی و استقلال) توسط حسین حسنی ، ایراندخت فیاض و اطلاعت بیشتر دربارهتحلیل محتوای مؤلفه‌های درون فردی هوش هیجانی در کتاب درسی فارسی بخوانیم اول ابتدایی[…]

تحلیل محتوای کتاب فارسی اول دبستان: مقایسه سه کشور آلمان ، چین ، ایران

کودک ایرانی اطاعت یاد می گیرد، کودک آلمانی پیشرفت و کودک چینی مهرورزی علیرضا عابدین (روان شناس) در پژوهشی به بررسی و تحلیل داستان‌های کتاب فارسی کلاس اول در ایران و مقایسه آن با داستان‌های کتاب زبان کلاس اول در دو کشور شرقی و غربی یعنی چین، به عنوان نماینده فرهنگ جمع‌گرا و آلمان، به اطلاعت بیشتر دربارهتحلیل محتوای کتاب فارسی اول دبستان: مقایسه سه کشور آلمان ، چین ، ایران[…]

فواید کلی یادگیری زبان دوم

شاید برای بسیاری از فرزندان ایرانیان و فارسی زبانان مقیم خارج از کشور، زبان فارسی به عنوان زبان اصلی محسوب نشود و در عمل، زبان رایج آن کشور مانند انگلیسی، زبان اصلیشان به حساب آید. بدیهی است که یکی از دغدغه های پدر و مادرها، بیان اهمیت یادگیری زبان فارسی برای فرزندانشان و اقناع آنها اطلاعت بیشتر دربارهفواید کلی یادگیری زبان دوم[…]

تاثیر یادگیری زبان فارسی بر توانایی های ذهنی

بسیاری از فرزندان ایرانیان و فارسی زبانان خارج از کشور، اهمیت یادگیری زبان فارسی و خواندن و نوشتن به این زبان را به طور کامل درک نمی کنند و در بسیاری از موارد اقناع آنها کار ساده ای هم نیست. اخیرا مقاله ای در سایت بی بی سی فارسی دیدم با این عنوان: فواید زبان‌آموزی اطلاعت بیشتر دربارهتاثیر یادگیری زبان فارسی بر توانایی های ذهنی[…]

معرفی وبلاگ مرکز آموزش از دور فارسی کلاس اول

سلام به همه ی عزیزان در وبلاگ مدرسه فارسی آنلاین، سعی می کنیم تحقیقات و اخبار مرتبط با آموزش  فارسی کلاس اول برای ایرانیان و فارسی زبانان مقیم خارج از کشور را در حد توانمان به اشتراک بگذاریم. مطالبی در حوزه اهمیت آموزش زبان مادری، روشهای آموزش زبان برای بچه ها، عوامل موثر بر کیفیت آموزش، اطلاعت بیشتر دربارهمعرفی وبلاگ مرکز آموزش از دور فارسی کلاس اول[…]