دوره‌های آموزش آنلاین فارسی

در مدرسه فارسی آنلاین، آموزش فارسی به کودکان مقیم خارج از کشور در قالب 4 دوره‌ آموزشی ارایه  می‌شود. توجه فرمایید که از کتابهای درسی و متد آموزشی وزارت آموزش و پرورش ایران برای آموزش مکالمه، فارسی کلاس اول، فارسی کلاس دوم و فارسی کلاس سوم هیچ استفاده ای نشده است و مطالب آموزشی متناسب با زندگی خارج از کشورتوسط تیم آموزشی مدرسه فارسی آنلاین طراحی ، تولید و تدوین شده است.

1- آموزش آنلاین مکالمه فارسی

اولین دوره، آموزش مکالمه فارسی به کودکان است. این دوره برای بچه‌هایی که با مکالمه فارسی آشنا نیستند و یا مهارت کمی دارند، پیشنهاد می شود.

1-1 اهداف

در انتهای دوره آموزش مکالمه فارسی، دانش آموزان مدرسه فارسی آنلاین می توانند

 • از یادگیری فارسی لذت ببرند.
 • مکالمه فارسی را در سطح متوسط درک کنند.
 • در 24 موضوع متفاوت، در سطح پایین‌تر از متوسط (pre-intermediate) فارسی حرف بزنند.

2-1 طول دوره

طول این دوره به سطح فعلی دانش آموز و عواملی مانند میزان ارتباط آن دانش آموز با زبان فارسی در محیط خانواده  بستگی دارد. به طور متوسط این دوره بین یک ترم تا 2 ترم طول می‌کشد. هر ترم 6 ماه است

3-1 تعداد جلسات آموزشی در هفته

هر هفته سه جلسه آموزش مکالمه فارسی به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. طول هر جلسه 27 دقیقه می باشد.

4-1 پشتیبانی آموزشی

پشتیبانی از فعالیتهای یادگیری مکالمه فارسی دانش آموز در تمام روزهای هفته انجام خواهد شد.

5-1 شهریه ماهانه

شهریه ماهانه آموزش مکالمه فارسی به کودکان 275 دلار کانادا می باشد.

6-1 نوع کلاس

کلاس به صورت خصوصی می باشد. فعالیتهای گروهی، در صورت تمایل والدین، جداگانه برنامه ریزی و اجرا خواهد شد.

2- آموزش آنلاین فارسی کلاس اول

دومین دوره، آموزش خواندن و نوشتن فارسی به کودکان  ( آموزش فارسی کلاس اول ) است. این دوره برای بچه‌هایی که توانایی حرف زدن به زبان فارسی را دارند، پیشنهاد می شود.

1-2 اهداف

در انتهای دوره آموزش فارسی کلاس اول ، دانش آموزان مدرسه فارسی آنلاین می توانند

 • از یادگیری فارسی لذت ببرند.
 • در سطح متوسط به زبان فارسی حرف بزنند.
 • حروف الفبای فارسی را بخوانند و بنویسند.
 • متن‌های ساده‌ فارسی را بخوانند و بنویسند.

2-2 طول دوره

طول دوره آموزش فارسی کلاس اول به طور متوسط 2 ترم است. هر ترم حدود 6 ماه طول می کشد.

3-2 تعداد جلسات آموزشی در هفته

هر هفته سه جلسه آموزش فارسی کلاس اول به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. طول هر جلسه 27 دقیقه می باشد.

4-2  پشتییبانی آموزشی

پشتیبانی از فعالیتهای یادگیری فارسی کلاس اول دانش آموز در تمام روزهای هفته انجام خواهد شد.

5-2 شهریه ماهانه

شهریه ماهانه آموزش فارسی کلاس اول به کودکان 275 دلار کانادا می باشد.

6-2 نوع کلاس

کلاس به صورت خصوصی می باشد. فعالیتهای گروهی، در صورت تمایل والدین، جداگانه برنامه ریزی و اجرا خواهد شد.

3- آموزش آنلاین فارسی کلاس دوم

سومین دوره، آموزش فارسی کلاس دوم است. این دوره برای بچه‌هایی که دوره فارسی کلاس اول را با موفقیت به پایان رسانده‌اند، پیشنهاد می شود.

1-3  اهداف

در انتهای دوره آموزش فارسی کلاس دوم ، دانش آموزان مدرسه فارسی آنلاین می توانند

 • از یادگیری فارسی لذت ببرند.
 • در سطح بالاتر از متوسط به زبان فارسی حرف بزنند.
 • متون فارسی پایین‌تر از سطح متوسط  را بخوانند و بنویسند.
 • کتاب داستان‌های فارسی پایین‌تر از سطح متوسط  را بخوانند.
 • اشعار ساده‌ی فارسی را بخوانند.
 • دستور زبان فارسی، در سطح پایه، را در نوشته هایشان رعایت کنند.

2-3 طول دوره

طول دوره آموزش فارسی کلاس دوم به طور متوسط 2 ترم است. هر ترم حدود 6 ماه طول می کشد.

3-3 تعداد جلسات آموزشی در هفته

هر هفته سه جلسه آموزش فارسی کلاس دوم به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. طول هر جلسه 27 دقیقه می باشد.

4-3  پشتییبانی آموزشی

پشتیبانی از فعالیتهای یادگیری فارسی کلاس دوم دانش آموز در تمام روزهای هفته انجام خواهد شد.

5-3 شهریه ماهانه

شهریه ماهانه آموزش فارسی کلاس دوم به کودکان 300 دلار کانادا می باشد.

6-3 نوع کلاس

کلاس به صورت خصوصی می باشد. فعالیتهای گروهی، در صورت تمایل والدین، جداگانه برنامه ریزی و اجرا خواهد شد.

4- آموزش آنلاین فارسی کلاس سوم

چهارمین دوره، آموزش فارسی کلاس سوم است. این دوره برای بچه‌هایی که دوره فارسی کلاس دوم را با موفقیت به پایان رسانده‌اند، پیشنهاد می شود.

1-4  اهداف

در پایان دوره آموزش فارسی کلاس سوم، دانش آموزان مدرسه فارسی آنلاین می توانند

 • از یادگیری فارسی لذت ببرند.
 • در سطح پیشرفته به زبان فارسی حرف بزنند.
 • متون فارسی بالاتر ازسطح متوسط  فارسی را بخوانند و بنویسند.
 • کتاب‌ داستان‌های فارسی بالاتر از سطح متوسط  را بخوانند.
 • اشعار متوسط فارسی را بخوانند.
 • دستور زبان فارسی را، به طور نسبی، در نوشته هایشان رعایت کنند.

2-4 طول دوره

طول دوره آموزش فارسی کلاس سوم به طور متوسط 2 ترم است. هر ترم حدود 6 ماه طول می کشد.

3-4 تعداد جلسات آموزش فارسی کلاس سوم در هفته

هر هفته سه جلسه آموزش فارسی کلاس سوم به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. طول هر جلسه 27 دقیقه می باشد.

4-4  پشتییبانی آموزشی

پشتیبانی از فعالیتهای یادگیری فارسی کلاس سوم دانش آموز در تمام روزهای هفته انجام خواهد شد.

5-4 شهریه ماهانه

شهریه ماهانه آموزش فارسی کلاس سوم به کودکان 350 دلار کانادا می باشد.

6-4 نوع کلاس

کلاس به صورت خصوصی می باشد. فعالیتهای گروهی، در صورت تمایل والدین، جداگانه برنامه ریزی و اجرا خواهد شد.

به بالای صفحه بردن