دوره‌های آموزش فارسی

دوره‌های آموزش فارسی برای کودکان

جهت آموزش فارسی برای کودکان مقیم خارج از کشور، مدرسه فارسی آنلاین 4 دوره آموزشی متفاوت پیشنهاد می‌کند. در مدرسه فارسی آنلاین از کتابهای درسی و متد آموزشی وزارت آموزش و پرورش ایران برای آموزش مکالمه، فارسی کلاس اول، فارسی کلاس دوم و فارسی کلاس سوم هیچ استفاده ای نشده است و مطالب آموزشی متناسب با زندگی خارج از کشورتوسط تیم آموزشی مدرسه فارسی آنلاین طراحی ، تولید و تدوین شده است.

در این برگه، دوره‌های آموزش آنلاین فارسی به کودکان که در مدرسه فارسی آنلاین ارایه می‌شود توضیح داده شده است. چنانچه دوست دارید اطلاعاتی در مورد دوره‌های آموزش آنلاین فارسی به بزرگسالان کسب کنید لطفا از برگه آموزش آنلاین فارسی به بزرگسالان بازدید فرمایید.چنانچه دوست داشتید از وب سایت انگلیسی مدرسه فارسی آنلاین بازدید کنید، لطفا روی لینک کلیک فرمایید. 

1- آموزش آنلاین مکالمه فارسی

اولین دوره آموزش فارسی برای کودکان در مدرسه فارسی آنلاین، آموزش مکالمه فارسی به کودکان است. این دوره برای بچه‌هایی که با مکالمه فارسی آشنا نیستند و یا مهارت کمی دارند، پیشنهاد می شود.

1-1 اهداف

در انتهای دوره آموزش مکالمه فارسی، دانش آموزان مدرسه فارسی آنلاین می‌توانند

 • از یادگیری فارسی لذت ببرند.
 • مکالمه فارسی را در سطح متوسط درک کنند.
 • در 24 موضوع متفاوت، در سطح پایین‌تر از متوسط (pre-intermediate) فارسی حرف بزنند.

2-1 طول دوره

طول این دوره به سطح فعلی دانش آموز و عواملی مانند میزان ارتباط آن دانش آموز با زبان فارسی در محیط خانواده  بستگی دارد. به طور متوسط این دوره بین یک ترم تا 2 ترم طول می‌کشد. هر ترم 6 ماه است

3-1 تعداد جلسات آموزشی در هفته

هر هفته سه جلسه آموزش مکالمه فارسی به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. طول هر جلسه 27 دقیقه می باشد.

4-1 پشتیبانی آموزشی

پشتیبانی از فعالیتهای یادگیری مکالمه فارسی دانش آموز در تمام روزهای هفته انجام خواهد شد.

5-1 شهریه ماهانه

شهریه ماهانه آموزش مکالمه فارسی به کودکان 275 دلار کانادا می باشد.

6-1 نوع کلاس

حداکثر تعداد دانش آموز در کلاس، دو نفر می‌باشد. 

 
آموزش آنلاین مکالمه فارسی به کودکان

2- آموزش آنلاین فارسی کلاس اول

دومین دوره آموزش فارسی برای کودکان در مدرسه فارسی آنلاین، آموزش آنلاین فارسی کلاس اول است. هدف اصلی این دوره، آموزش خواندن و نوشتن فارسی به کودکان مقیم خارج از کشور  است. این دوره برای بچه‌هایی که توانایی حرف زدن به زبان فارسی را دارند، پیشنهاد می شود.

1-2 اهداف

در انتهای دوره آموزش فارسی کلاس اول ، دانش آموزان مدرسه فارسی آنلاین می توانند

 • از یادگیری فارسی لذت ببرند.
 • در سطح متوسط به زبان فارسی حرف بزنند.
 • حروف الفبای فارسی را بخوانند و بنویسند.
 • متن‌های ساده‌ فارسی را بخوانند و بنویسند.

2-2 طول دوره

طول دوره آموزش فارسی کلاس اول به طور متوسط 2 ترم است. هر ترم حدود 6 ماه طول می کشد.

3-2 تعداد جلسات آموزشی در هفته

هر هفته سه جلسه آموزش فارسی کلاس اول به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. طول هر جلسه 27 دقیقه می باشد.

4-2  پشتییبانی آموزشی

پشتیبانی از فعالیتهای یادگیری فارسی کلاس اول دانش آموز در تمام روزهای هفته انجام خواهد شد.

5-2 شهریه ماهانه

شهریه ماهانه آموزش فارسی کلاس اول به کودکان 275 دلار کانادا می باشد.

6-2 نوع کلاس

حداکثر تعداد دانش آموز در کلاس، دو نفر می‌باشد. 

 

3- آموزش آنلاین فارسی کلاس دوم

سومین دوره آموزش فارسی برای کودکان در مدرسه فارسی، آموزش آنلاین فارسی کلاس دوم است. این دوره برای بچه‌هایی که دوره فارسی کلاس اول را با موفقیت به پایان رسانده‌اند، پیشنهاد می شود.

1-3  اهداف

در انتهای دوره آموزش فارسی کلاس دوم ، دانش آموزان مدرسه فارسی آنلاین می توانند

 • از یادگیری فارسی لذت ببرند.
 • در سطح بالاتر از متوسط به زبان فارسی حرف بزنند.
 • متون فارسی پایین‌تر از سطح متوسط  را بخوانند و بنویسند.
 • کتاب داستان‌های فارسی پایین‌تر از سطح متوسط  را بخوانند.
 • اشعار ساده‌ی فارسی را بخوانند.
 • دستور زبان فارسی، در سطح پایه، را در نوشته هایشان رعایت کنند.

2-3 طول دوره

طول دوره آموزش فارسی کلاس دوم به طور متوسط 2 ترم است. هر ترم حدود 6 ماه طول می کشد.

3-3 تعداد جلسات آموزشی در هفته

هر هفته سه جلسه آموزش فارسی کلاس دوم به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. طول هر جلسه 27 دقیقه می باشد.

4-3  پشتییبانی آموزشی

پشتیبانی از فعالیتهای یادگیری فارسی کلاس دوم دانش آموز در تمام روزهای هفته انجام خواهد شد.

5-3 شهریه ماهانه

شهریه ماهانه آموزش فارسی کلاس دوم به کودکان 300 دلار کانادا می باشد.

6-3 نوع کلاس

حداکثر تعداد دانش آموز در کلاس، دو نفر می‌باشد.  

4- آموزش آنلاین فارسی کلاس سوم

چهارمین دوره آموزش فارسی برای کودکان در مدرسه فارسی آنلاین، آموزش آنلاین فارسی کلاس سوم است. این دوره برای بچه‌هایی که دوره فارسی کلاس دوم را با موفقیت به پایان رسانده‌اند، پیشنهاد می شود.

1-4  اهداف

در پایان دوره آموزش فارسی کلاس سوم، دانش آموزان مدرسه فارسی آنلاین می توانند

 • از یادگیری فارسی لذت ببرند.
 • در سطح پیشرفته به زبان فارسی حرف بزنند.
 • متون فارسی بالاتر ازسطح متوسط  فارسی را بخوانند و بنویسند.
 • کتاب‌ داستان‌های فارسی بالاتر از سطح متوسط  را بخوانند.
 • اشعار متوسط فارسی را بخوانند.
 • دستور زبان فارسی را، به طور نسبی، در نوشته هایشان رعایت کنند.

2-4 طول دوره

طول دوره آموزش فارسی کلاس سوم به طور متوسط 2 ترم است. هر ترم حدود 6 ماه طول می کشد.

3-4 تعداد جلسات آموزش فارسی کلاس سوم در هفته

هر هفته سه جلسه آموزش فارسی کلاس سوم به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. طول هر جلسه 27 دقیقه می باشد.

4-4  پشتییبانی آموزشی

پشتیبانی از فعالیتهای یادگیری فارسی کلاس سوم دانش آموز در تمام روزهای هفته انجام خواهد شد.

5-4 شهریه ماهانه

شهریه ماهانه آموزش فارسی کلاس سوم به کودکان 350 دلار کانادا می باشد.

6-4 نوع کلاس

حداکثر تعداد دانش آموز در کلاس، دو نفر می‌باشد.  

کلاسهای آموزش آنلاین فارسی

چهارمین دوره آموزش فارسی برای کودکان در مدرسه فارسی آنلاین، آموزش آنلاین فارسی کلاس سوم است. این دوره برای بچه‌هایی که دوره فارسی کلاس دوم را با موفقیت به پایان رسانده‌اند، پیشنهاد می شود. همچنین در پایان دوره آموزش فارسی کلاس سوم، دانش آموزان مدرسه فارسی آنلاین می توانند از یادگیری فارسی لذت ببرند. همچنین در سطح پیشرفته به زبان فارسی حرف بزنند. به علاوه، متون فارسی بالاتر ازسطح متوسط  فارسی را بخوانند و بنویسند. چنین دانش آموزانی می توانند کتاب‌ داستان‌های فارسی بالاتر از سطح متوسط  را بخوانند، اشعار متوسط فارسی را بخوانند و دستور زبان فارسی را، به طور نسبی، در نوشته هایشان رعایت کنند. در ضمن، طول دوره آموزش فارسی کلاس سوم به طور متوسط 2 ترم است و هر ترم حدود 6 ماه طول می کشد.

در مدرسه فارسی آنلاین هر هفته سه جلسه آموزش فارسی کلاس سوم به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. طول هر جلسه 27 دقیقه می باشد و پشتیبانی از فعالیتهای یادگیری فارسی کلاس سوم دانش آموز در تمام روزهای هفته انجام خواهد شد. همچنین شهریه ماهانه آموزش فارسی کلاس سوم به کودکان 350 دلار کانادا می باشد و حداکثر تعداد دانش آموز در کلاس، دو نفر می‌باشد.  

کلاسهای آموزش آنلاین فارسی

در مدرسه فارسی آنلاین هر هفته سه جلسه آموزش فارسی کلاس سوم به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. طول هر جلسه 27 دقیقه می باشد و پشتیبانی از فعالیتهای یادگیری فارسی کلاس سوم دانش آموز در تمام روزهای هفته انجام خواهد شد. همچنین شهریه ماهانه آموزش فارسی کلاس سوم به کودکان 350 دلار کانادا می باشد و حداکثر تعداد دانش آموز در کلاس، دو نفر می‌باشد. 

زبان فارسی جزو قدیمی ترین زبان های دنیا و در کنار زبان یونانی، دومین زبان کلاسیک جهان است و زبان های لاتین و سانسکریت در رتبه های سوم و چهارم قرار دارند. امروزه زبان فارسی در ۲۹ کشور جهان  مانند  ایران، تاجیکستان، افغانستان،‌ ازبکستان و غیره گفتگو می شود که این باعث شده زبان فارسی در رده ششم زبان های جهان قرار گیرد. همچنین این زبان از منظر ضرب المثل بین سه کشور اول دنیا قرار دارد و دامنه و تنوع واژگان زبان فارسی یکی از پر مایه ترین و بزرگ ترین زبان های دنیاست. به عنوان نمونه، فرهنگ لغاتی مثل فرهنگ لغات ۱۸ جلدی دهخدا و یا فرهنگ معین در ۶ جلد در کمتر زبانی دیده می شود.

در زمینه ادبیات بین ۱۰ شاعر برتر دنیا ۵ شاعر فارسی زبان می باشند. این زبان یک سده قبل از لاتین و ۱۲ سده پیش از انگلیسی وجود داشته است و سیزدهمین زبان پرکاربرد در زمینه محتوای وب و اینترنت است.

کلاسهای آموزش آنلاین فارسی

چهارمین دوره آموزش فارسی برای کودکان در مدرسه فارسی آنلاین، آموزش آنلاین فارسی کلاس سوم است. این دوره برای بچه‌هایی که دوره فارسی کلاس دوم را با موفقیت به پایان رسانده‌اند، پیشنهاد می شود. همچنین در پایان دوره آموزش فارسی کلاس سوم، دانش آموزان مدرسه فارسی آنلاین می توانند از یادگیری فارسی لذت ببرند. همچنین در سطح پیشرفته به زبان فارسی حرف بزنند. به علاوه، متون فارسی بالاتر ازسطح متوسط  فارسی را بخوانند و بنویسند. چنین دانش آموزانی می توانند کتاب‌ داستان‌های فارسی بالاتر از سطح متوسط  را بخوانند، اشعار متوسط فارسی را بخوانند و دستور زبان فارسی را، به طور نسبی، در نوشته هایشان رعایت کنند. در ضمن، طول دوره آموزش فارسی کلاس سوم به طور متوسط 2 ترم است و هر ترم حدود 6 ماه طول می کشد.

زبان فارسی جزو قدیمی ترین زبان های دنیا و در کنار زبان یونانی، دومین زبان کلاسیک جهان است و زبان های لاتین و سانسکریت در رتبه های سوم و چهارم قرار دارند. امروزه زبان فارسی در ۲۹ کشور جهان  مانند  ایران، تاجیکستان، افغانستان،‌ ازبکستان و غیره گفتگو می شود که این باعث شده زبان فارسی در رده ششم زبان های جهان قرار گیرد. همچنین این زبان از منظر ضرب المثل بین سه کشور اول دنیا قرار دارد و دامنه و تنوع واژگان زبان فارسی یکی از پر مایه ترین و بزرگ ترین زبان های دنیاست. 

 

لوگوی مدرسه فارسی آنلاین
مدرسه فارسی آنلاین
پیمایش به بالا