چند زبانی

مشکلات کتاب فارسی اول ابتدایی از بعد زبان آموزی در مناطق دو زبانه

چند زبانی

کتاب درسی فارسی اول دبستان ایران برای آموزش در مناطق دو زبانه چندان مناسب نمی‌باشد. 

این مقاله از این جهت مورد توجه ما قرار گرفت که فرزندان فارسی زبانان مقیم خارج هنگام یادگیری خواندن و نوشتن فارسی مشکلاتی تقریبا مشابه اما با شدت بیشتری نسبت به مناطق دوزبانه ایران را تجربه می کنند. در نتیجه نتایج این پژوهش با حوزه کاری مدرسه فارسی آنلاین مرتبط می باشد.

مولفان این مقاله در چکیده آن نوشته اند که یادگیری زبان بر چهار رکن استوار است و یادگیرنده باید در این چهار زمینه ( 1- گوش دادن 2- سخن گفتن 3 خواندن 4- نوشتن)به مهارت برسد و یادگیری هرکدام پیش نیاز مرحله بعدی است و این چهار مهارت به ترتیب آموزش داده می شود.  بر اساس آنچه که از تحلیل داده های تحقیق برآمده، می توان اینگونه بیان کرد که محتوای زبان آموزی موجود درکتاب بخوانیم وبنویسیم برای مناطق دو زبانه مطلوب نبوده و توان ایجاد مهارت زبان فارسی را به طور مطلوب در دانش آموزان پایه اول مقطع ابتدایی این مناطق ندارد. در ادامه، آنان بر اساس مبانی نظری موجود در این زمینه و نتایج حاصل از تحلیل کتاب بخوانیم وبنویسیم پایه اول فعالیتهای یاددهی یادگیری جهت تقویت مهارت زبان آموزی دانش آموزان دو زبانه که بیشتر بر دو رکن شنیدن و سخن گفتن تاکید دارد پیشنهاد کرده اند.

برای دسترسی به اصل مقاله به این صفحه مراجعه فرمایید.

پیمایش به بالا